Restauratiekwaliteit in detail

Restauratiekwaliteit in detail2024-01-11T13:25:37+00:00

Restauratiekwaliteit in detail: metsel- en voegwerk

Dilemma's bij herstel van metsel- en voegwerk De Vakgroep Restauratie organiseert jaarlijks een kennisdelingssessie voor de leden onder de titel Restauratiekwaliteit in detail. Door kennis te delen en ervaringen uit te wisselen, houden we elkaar scherp om de restauratiekwaliteit hoog te houden. Het onderwerp was [...]

Houtreparatie

Borgen van kwaliteit in de restauratie. Ons erfgoed is kwetsbaar. Als bij ingrepen fouten worden gemaakt, zijn die vaak onherstelbaar. De belangrijkste bestaansreden van de Vakgroep Restauratie, opgericht in 1980, is het borgen van restauratiekwaliteit. De Vakgroep stond aan de wieg van de beoordelings- en uitvoeringsrichtlijnen voor hoofdaannemers in de restauratie. De Stichting ERM beheert en ontwikkelt de richtlijnen in nauw overleg met de restauratiesector. Goed geregeld! Maar de praktijk is weerbarstig.

Ga naar de bovenkant