Samenwerking versterkt erfgoedsector

De Vakgroep Restauratie zet zich in voor het behoud van ons erfgoed en treedt graag op als de verbindende factor tussen de partijen binnen de erfgoedsector, die bijdragen aan een kwalitatief goede instandhouding van monumenten. Daarbij trekt de Vakgroep Restauratie op met een breed palet aan organisaties, van overheden en andere belangenbehartigers tot de politiek.

De Vakgroep treedt voor haar leden en voor de partijen binnen de erfgoedsector op als gesprekspartner, samenwerkingspartner of als bestuurlijke vertegenwoordiger vanuit de overtuiging dat samenwerking de erfgoedsector versterkt en tot het beste resultaat voor allen leidt.

De Vakgroep Restauratie onderzoekt beleidsthema’s en wisselt van gedachten met de betrokken partijen op verschillende dossiers. In de schematische weergave is te zien met welke partijen de Vakgroep optrekt als gesprekspartner, in de vorm van bestuurlijke vertegenwoordiging, als samenwerkingspartner of als ketenpartner.