Voor opdrachtgevers die het beste willen voor hun monument

Restauratie of onderhoud, bij het werken aan monumenten draait alles om vakmanschap, kennis van bouwstijlen, respect voor historische materialen, beheersing van oude en nieuwe restauratietechnieken én efficiënt werken. Kwaliteit staat voorop. Met een Erkend Restauratie Bouwbedrijf (ERB), dat lid is van de Vakgroep Restauratie, bent u als opdrachtgever ervan verzekerd dat u uw waardevolle monument toevertrouwt aan een expert.

Alle leden van de Vakgroep Restauratie zijn namelijk gecertificeerd volgens de normen van de Beoordelingsrichtlijn Erkend Restauratie Bouwbedrijf (BRL 3000) en de Uitvoeringsrichtlijnen: Historische houtconstructies (URL 3001) en Historisch metselwerk (URL 4003). De Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (Stichting ERM) ontwikkelt en beheert de kwaliteitsrichtlijnen en ziet toe op een correcte uitvoering van de certificering.

De voordelen van een Erkend Restauratie Bouwbedrijf

Met het in de arm nemen van een Erkend Restauratie Bouwbedrijf haalt u kwaliteit in huis. ERB bedrijven werken volgens de kwaliteitsrichtlijnen van de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg en gebruiken de juiste materialen. Onze leden kunnen u ook goed van dienst zijn in de beginfase van uw restauratie, omdat ze weten waar meestal problemen optreden. Zo heeft u daar als opdrachtgever al vroeg zekerheid over. Met een Erkend Restauratie Bouwbedrijf heeft u een ervaren bouwer, die uw restauratie efficiënt ten uitvoer brengt.

Grote restauraties zijn kostbaar en daarom is het verstandig preventief onderhoud te plegen. Voor grote monumenten wordt dit beschreven in een meerjarig onderhoudsplan, waaruit jaarlijks onderdelen worden uitgevoerd. Door onderhoud uit te voeren aan monumenten kunnen veel problemen voorkomen worden en wordt het onderhoud beheersbaar.

Restauratieladder voor een duidelijk restauratiebestek

Om te zorgen voor duidelijke bestekken is het van belang dat helder is wat u als opdrachtgever voor ogen staat. Om u en uw bestekschrijver te helpen bij het formuleren van keuzes ten aanzien van het uit te voeren werk, heeft de Stichting ERM de restauratieladder ontwikkeld.

Wij raden u aan om bij de restauratie van uw monument rekening te houden met de waardestelling en met de mate waarin wordt ingegrepen. Voor behoud van de historische waarden is het van belang om de omvang van ingrepen beperkt te houden, deze degelijk en passend uit te laten voeren en daarbij zoveel mogelijk hetzelfde materiaal en dezelfde techniek te gebruiken.

Voor meer informatie: Restauratieladder.

Waarom kiezen voor een gecertificeerd bedrijf?

De Vakgroep Restauratie juicht certificering toe, omdat onze monumenten het verdienen door de beste professionals en vaklieden (→ Opleiden) te worden onderhouden en gerestaureerd. Een certificaat betekent dat je bij gecertificeerde bedrijven zeker weet dat de juiste restauratiekennis aanwezig is, dat de kwaliteit van werken geborgd is in de gehele bedrijfsorganisatie inclusief opleidingsbeleid en -plannen en dat de restauratie of het onderhoud efficiënt wordt uitgevoerd. Ook heeft een gecertificeerd bedrijf het organiserend vermogen om het restauratieproces van begin tot eind te faciliteren, zodat kwaliteit in het hele restauratieproces is geborgd. Dat komt het resultaat van de restauratie ten goede.

Voor meer informatie: www.stichtingerm.nl.

Een probleem?

Bent u met een lid van de Vakgroep Restauratie in zee gegaan en is er helaas sprake van een probleem? Wij helpen u graag om het probleem op te lossen. U kunt daarvoor gebruik maken van ons klachtenreglement. Volledigheidshalve merken wij hierbij op dat deze klachtenregeling los staat van andere mogelijkheden die u heeft, zoals de klachtenregeling in het kader van de certificering.

Download hier ons klachtenreglement.