Vakgroep Restauratie

De Vakgroep Restauratie is de landelijke branchevereniging van erkende restauratiebouwbedrijven. Alle leden zijn gecertificeerd en zetten zich met passie in voor het behoud van het gebouwde culturele erfgoed. Om het erfgoed voor de toekomst te bewaren, zijn mensen nodig met kennis en ervaring. Om die reden zet de Vakgroep Restauratie zich in voor het waarborgen van restauratiekwaliteit en het behoud van ambachtelijk vakmanschap.

Wat doen wij?

KWALITEIT

Kwaliteitsborging binnen
de erfgoedsector

BELANGEN

Belangenbehartiging binnen de
erfgoedsector en rijksoverheden

OPLEIDEN

Waarborging van vakmanschap door middel van onderwijs

  • Dilemma's bij herstel van metsel- en voegwerk De Vakgroep Restauratie organiseert jaarlijks een kennisdelingssessie voor de leden onder de titel Restauratiekwaliteit in detail. Door kennis te delen en ervaringen uit te wisselen, houden we elkaar scherp om de restauratiekwaliteit hoog [...]

  • Vakgroep Restauratie bezoekt monumentale villa met allure aan Plein 1813 te Den Haag Op vrijdag 24 november jl. was de Vakgroep Restauratie te gast bij een bijzonder project van gastheer Van den Bouwhuijsen in Den Haag. Op dit moment restaureren [...]

Vakgroep Restauratie als verbindende factor

De Vakgroep Restauratie kent de partijen die in de erfgoedsector actief zijn en treedt graag op als de verbindende factor tussen deze partijen. De Vakgroep is niet alleen een belangenbehartiger, maar ook een belangrijke gesprekspartner voor andere brancheverenigingen, overheden, politiek en onderwijs- en kwaliteitsinstellingen. De Vakgroep Restauratie hecht grote waarde aan het met elkaar optrekken, niet alleen met de leden onder elkaar, maar ook met partijen binnen de erfgoedsector. Door samen te werken, kunnen partijen binnen de erfgoedsector elkaar versterken en dat komt de kwaliteit en continuïteit van het gebouwde erfgoed ten goede.

De leden van de Vakgroep Restauratie kunt u inschakelen voor:

  • Restauraties, groot en klein & onderhoud (zowel kleinschalig als meerjarig)

  • Herbestemming naar een nieuwe functie

  • Duurzaamheid met behoud van monumentale waarden

Word ook Vakgroep-lid

De Vakgroep Restauratie behartigt de belangen van de aangesloten restauratiebouwbedrijven richting de politiek en de overheid, zodat de restauratiesector een gezonde bedrijfstak is en blijft.