Vraag:

Onze monumentale woning is rijk aan gedetailleerd houtwerk. Wordt dit momenteel nog op dezelfde manier gemaakt als vroeger?

Antwoord:

Links ziet u een freesmachine, die veel wordt gebruikt in de timmerwerkplaats van restauratiebouwbedrijven. Deze machine kan verschillende profileringen slaan aan houten delen, hetgeen in de monumentenzorg vaak voorkomt bij onder andere goot- en gevellijsten, boeidelen, vensterbanken en interieurtimmerwerk.

Voor buitentimmerwerk geldt dat de juiste detaillering belangrijk is voor een goede afwatering van hemelwater. Goed geprofileerd lijstwerk (met aandacht voor de afwatering) kan, bij goed onderhoud, lang meegaan.

Voor iedere verschillende profilering wordt een ander beitelblok gemaakt. Op de foto hierboven is een groot aantal beitelblokken te zien. Echte vakbedrijven hebben veel van deze dure blokken in huis. Als je de oude profileringen ziet, krijg je veel respect voor wat de timmerlieden in het verleden met handgereedschap konden maken. We proberen nu alleen het allernoodzakelijkste te vervangen, waarbij kleine inzetstukjes soms nog handmatig met profielschaven worden uitgevoerd. Uitgangspunt is om het oorspronkelijke werk zoveel mogelijk te behouden.

Download het artikel

Vraag het de vakman!

Leg uw vraag over een restauratie- of onderhoudsklus voor aan de vakmensen van de Vakgroep Restauratie. De Vakgroep Restauratie is de branchevereniging van erkende restauratie bouwbedrijven. Deze bedrijven zijn gespecialiseerd in onderhoud, planvorming, herbestemming en restauratie van monumenten en beeldbepalende historische gebouwen.

Voor meer info: www.vakgroeprestauratie.nl
Stel uw vraag via info@vakgroeprestauratie.nl.

Deel dit bericht