Vraag:

Wat is het belang van een bouwhistorisch onderzoek voor een restauratieaannemer?

Antwoord: Het bouwhistorisch onderzoek in de praktijk:

Een bouwhistorisch onderzoek is onmisbaar bij het opzetten van een restauratieplan. Hierin wordt de bouwgeschiedenis van een object vastgelegd. In het onderzoek komen o.a. oude documentaties naar voren. De bouwmassa (omvang van het gebouw) wordt vastgelegd. En er wordt vastgesteld wat de toegepaste constructies, bouwmaterialen en interieurafwerkingen zijn. Het bouwhistorisch onderzoek geeft advies welke onderdelen van het pand behouden moeten blijven en welke minder van belang zijn.

Het bouwhistorisch onderzoek in de praktijk:

Een bouwhistorisch onderzoek is het beginpunt en leidraad van een restauratieplan. Voor kleinere restauraties kunnen we ook vaak af met een bouwhistorische verkenning. Dit is een soort ‘Quick scan’ om de waarde vast te stellen van een object. Het geeft inzicht in de aandachtspunten van de restauratie van het pand. En de mogelijkheden qua indeling en het gebruik van materialen met als doel het in stand houden van het monument. Bij de restauratie van een monument is het uitgangspunt altijd om het monument zoveel mogelijk te behouden.

Het bouwhistorisch onderzoek wordt vervolgens gebruikt om vragen te beantwoorden zoals: Waar plaatsen we een nieuwe trap?

Daarnaast helpt het onderzoek ook bij de waardestelling van het monument. In onderstaande afbeelding staan vastgesteld welke onderdelen een hoge waarde hebben voor het monument en welke minder van belang zijn.

Wie voeren het bouwhistorisch onderzoek uit?

Bij sommige gemeentes zijn bouwhistorici in dienst maar veelal wordt een onderzoek uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Deze zijn te vinden in het ledenregister van bond van Ned. Bouwhistorici: https://www.bouwhistorici.nl/ledenregister/

Dit artikel is aangeleverd door vakgroep-lid Jaap Overdevest https://jaapoverdevest.nl/ 

Vraag het de vakman!

Leg uw vraag over een restauratie- of onderhoudsklus voor aan de vakmensen van de Vakgroep Restauratie. De Vakgroep Restauratie is de branchevereniging van erkende restauratie bouwbedrijven. Deze bedrijven zijn gespecialiseerd in onderhoud, planvorming, herbestemming en restauratie van monumenten en beeldbepalende historische gebouwen.

Voor meer info: www.vakgroeprestauratie.nl
Stel uw vraag via info@vakgroeprestauratie.nl.

Deel dit bericht