30-06-2023 | Op vrijdag 30 juni jl. was de Vakgroep Restauratie te gast bij een bijzonder project van gastheer VIOS Bouw Amsterdam. Een bezoek aan een complex project in de Transvaalbuurt in Amsterdam-Oost.

Rondleiding Transvaalbuurt in Amsterdam-Oost door VIOS Bouw Amsterdam

Op vrijdag 30 juni jl. was de Vakgroep Restauratie te gast bij een bijzonder project van gastheer VIOS Bouw Amsterdam. Sinds 2019 renoveren, restaureren en verduurzamen zij in samenwerking met woningbouwcoöperatie Eigen Haard diverse woonblokken in de Transvaalbuurt. Het gaat hierbij om panden met sociale woningbouw, die vallen onder beschermd stadsgezicht. Een grote complexe klus, omdat de laatste renovatie in de jaren ’90 is geweest en de woningen niet meer aan de huidige eisen voldoen. Naast de problemen op het gebied van vocht en fundering zijn de panden energetisch slecht en zijn de woningen onveilig en oncomfortabel. Per blok worden de woningen aangepakt. Dat betekent voor de bewoners tijdelijk verhuizen, een extra uitdaging op logistiek gebied. Daarom is er een heel participatietraject gestart om ervoor te zorgen dat de bewoners stap voor stap worden meegenomen in het proces. Een tijd lang je huis moeten verlaten, is tenslotte niet niks. De woningen worden weer grondig opgeknapt; zo worden de funderingen hersteld, de woningen voorbereid op stadsverwarming en worden de woningen verduurzaamd, waardoor de energielasten omlaag worden gebracht.

De Transvaalbuurt was een stadsuitbreiding. De bouw ervan begon in de jaren 1910 – 1920. Architect Berlage ontwierp het stratenplan: kromme en rechte straten afgewisseld met pleinen en plantsoenen. Veel van de arbeiderswoningen werden gebouwd in de stijl van de Amsterdamse School. Dat deel van de buurt heeft daardoor een eigen gezicht, met bijzondere hoekjes en mooie afwerkingen.

Jorrit Elsinga en zijn collega Mark leidden de leden van de Vakgroep Restauratie enthousiast rond en gaven de vakbroeders uitleg over alle ins en outs van het project. Petje af voor Vakgroeplid VIOS Bouw Amsterdam!

Deel dit bericht