Vraag:

Waarom staan er stelposten of verrekenbare hoeveelheden in de offerte van mijn restauratieproject?

Antwoord:

De opname van een werk wordt gedaan op basis van de visueel geconstateerde gebreken en de aanwezige gespecialiseerde kennis van monumentale gebouwen. Dan is het niet altijd mogelijk om de kosten voor alle onderdelen definitief in beeld te krijgen. Onderdelen zijn soms niet bereikbaar c.q. zichtbaar tenzij er destructief onderzoek plaatsvindt. Een stelpost, dat wil zeggen een schatting, wordt opgenomen als de werkelijke kosten nog niet exact duidelijk zijn. Als er tijdens de werkzaamheden meer bekend is over het onderdeel en de wijze van herstellen, kan men de daadwerkelijke kosten verrekenen met de geschatte kosten (de stelpost).

Anders is het met de verrekenbare hoeveelheden. Als de juiste omvang van het werk vooraf niet te bepalen is, volgt er een aanname van de benodigde hoeveelheid. Later, tijdens de uitvoering van het werk, kunnen de feitelijk verwerkte hoeveelheden bepaald en afgerekend worden tegen een vooraf vastgelegde eenheidsprijs – mits de hoeveelheden of de wijze van aanpak niet te veel afwijken van de afspraken.

Deze vraag werd beantwoord door Vakgroep-lid Van Dinther Bouwbedrijf uit Schaijk
Voor meer informatie: www.vandintherbouwbedrijf.nl

Download het artikel hier.

Fotobijschrift: Houtaantastingen zijn niet altijd vooraf zichtbaar (foto onder), want ze kunnen bijvoorbeeld afgedekt zijn door loodwerk (foto boven). 

Vraag het de vakman!

Leg uw vraag over een restauratie- of onderhoudsklus voor aan de vakmensen van de Vakgroep Restauratie. De Vakgroep Restauratie is de branchevereniging van erkende restauratie bouwbedrijven. Deze bedrijven zijn gespecialiseerd in onderhoud, planvorming, herbestemming en restauratie van monumenten en beeldbepalende historische gebouwen.

Voor meer info: www.vakgroeprestauratie.nl
Stel uw vraag via info@vakgroeprestauratie.nl.

Deel dit bericht