Bijzondere vondst van 15 tegels in een 17e eeuws pand. Lees hier wat er met het tableau is gebeurd.

Vraag:

Ik denk dat ik iets bijzonders heb gevonden, wat nu?

Antwoord: Schakel een expert in.

Als u eigenaar bent van een monumentaal pand of een ander historisch gebouw, is de kans groot dat het een boeiende geschiedenis met zich meedraagt. Het kan gebeuren dat u werkzaamheden aan het pand uitvoert, zoals onderhoud, renovatie, energieverbeteringen of restauratiewerkzaamheden, en dat er plotseling verborgen elementen aan het licht komen. Deze elementen kunnen echte “schatten” zijn en moeten met de nodige zorg worden behandeld, aangezien ze een stuk geschiedenis vertegenwoordigen. Het is niet altijd duidelijk welke historische waarde deze vondsten hebben, en dat kunt u vaak niet zelf bepalen.

Hieronder geven we advies wat u kunt doen wanneer u iets bijzonders denkt te hebben gevonden.

Advies:

Documenteer zorgvuldig

Wanneer u denkt dat er iets bijzonders is gevonden, leg dan de situatie goed vast, met foto`s en aantekeningen. Indien mogelijk, bescherm de vondst met bijvoorbeeld een afzetting.

Raadpleeg deskundigen

Meld het dan bij de directievoerder of de betrokken architect, zij kunnen inschatten of het nodig is om een bouwhistoricus in te schakelen om de “schat” verder te onderzoeken op geschiedenis en de waarde te bepalen.

Overweeg conservatie

Daarna moet overlegd worden hoe om te gaan met de “schat”. Kan het blijven zitten (dit heeft vaak de voorkeur) of moet het gedemonteerd en verplaatst worden? Er zijn vaak meerdere opties mogelijk. Voor toekomstige generaties is het belangrijk om alle ontdekte geschiedenis te bewaren bij het panddossier.

Tip

Een leuke optie is om de geschiedenis zichtbaar te maken in de moderne tijd. Dit kan door een luikje of een raampje te plaatsen, waardoor de “schat” toegankelijk blijft zonder risico op beschadiging. Uw architect of aannemer kan u hierover adviseren.
Het behouden en delen van deze historische vondsten draagt bij aan het behoud van ons cultureel erfgoed.

Deze vraag werd beantwoord door Vakgroep-lid Van Wijnen Zwolle B.V. uit Zwolle.
Voor meer informatie: www.VanWijnen.nl

Vraag het de vakman!

Leg uw vraag over een restauratie- of onderhoudsklus voor aan de vakmensen van de Vakgroep Restauratie. De Vakgroep Restauratie is de branchevereniging van erkende restauratie bouwbedrijven. Deze bedrijven zijn gespecialiseerd in onderhoud, planvorming, herbestemming en restauratie van monumenten en beeldbepalende historische gebouwen.

Voor meer info: www.vakgroeprestauratie.nl
Stel uw vraag via info@vakgroeprestauratie.nl.

Deel dit bericht