Vraag:

Kan ik mijn monument isoleren?

Antwoord:

Dit is een korte, maar moeilijke vraag, waarop we in kort bestek alleen globaal op de belangrijkste aandachtspunten kunnen wijzen.

Als u uw monument wil verduurzamen, moet er eerst een grondig onderzoek gedaan worden naar de mogelijkheden en de beperkingen van uw monument. Door praktijkkennis en wetenschappelijke bouwfysische kennis met elkaar te combineren, komt kennis en informatie ter beschikking om de keuzes en ingrepen te onderbouwen.

Voor bewoners en gebruikers van monumenten is het belangrijk om hun panden te verduurzamen. Ze moeten met hun vragen wel goed gestuurd en geholpen worden door goede adviseurs met specifieke kennis.

Via de bouwkundige schil gaat er vaak veel energie verloren. Bij de kozijnen ervaart men dan ook tocht en koude val. Thermische verbetering van de buitenschil is een mogelijke oplossing, maar er zijn geen standaard oplossingen. De oplossing is maatwerk, omdat de bouwfysische effecten van een extra isolatielaag risicovol zijn voor het monument. Vochtbelasting door condensvorming na onoordeelkundig aangebrachte isolatie is een groot risico. Dit kan leiden tot houtrot, schimmel en andere problemen.

Vergunningplichtig

Om problemen te voorkomen, is het raadzaam om deze plannen door een erkend restauratiebouwbedrijf en een bouwfysicus te laten uitwerken en berekenen. De oplossingen dienen vooraf met de afdeling monumentenzorg van uw gemeente besproken te worden. Maatregelen ter verduurzaming van uw monument zijn vergunningplichtig.
Lees hier verder: Herbestemming en Duurzaamheid.

Deze vraag werd beantwoord door Vakgroep-lid Van den Bouwhuijsen BV uit Den Bosch.
Voor meer informatie: www.bouwhuijsen.nl.

Vraag het de vakman!

Leg uw vraag over een restauratie- of onderhoudsklus voor aan de vakmensen van de Vakgroep Restauratie. De Vakgroep Restauratie is de branchevereniging van erkende restauratie bouwbedrijven. Deze bedrijven zijn gespecialiseerd in onderhoud, planvorming, herbestemming en restauratie van monumenten en beeldbepalende historische gebouwen.

Voor meer info: www.vakgroeprestauratie.nl
Stel uw vraag via info@vakgroeprestauratie.nl.

Deel dit bericht