Vraag:

Door een onopgemerkte gootlekkage is het gevellijstwerk onder de goot van ons rijksmonument aangetast en deels verrot. Moet nu de gehele lijst worden vernieuwd?

Antwoord:

Een gevellijst kan uit verschillende materialen zijn samengesteld, zoals gestukadoorde lijsten, uit houten lijsten gemonteerd op gevelklossen of een combinatie van deze twee. Voor de bereikbaarheid van de herstelwerkzaamheden is vaak een gevel- of rolsteiger noodzakelijk, voor kleine reparaties kan een hoogwerker volstaan.

Bij een aangetaste houten gevellijst is het niet altijd noodzakelijk om de gehele lijst te vervangen. De lijst is namelijk opgebouwd uit verschillende delen en deze zijn onafhankelijk van elkaar te herstellen of te vervangen. Het is van belang dat de aantastingen tot op het gezonde hout worden verwijderd. Indien er zwamaantasting wordt waargenomen, moet een groter deel van het hout worden verwijderd, omdat zwamdraden ook in het gezonde hout kunnen doorwoekeren.

Het lijstwerk dient gerestaureerd te worden met een gelijke houtsoort en detaillering als het bestaande werk. Alleen als de bestaande uitvoering constructiefouten heeft waardoor bijvoorbeeld inwatering zou optreden, kiest de restauratietimmerman voor een verbeterde detaillering en uitwerking.
De restauratietimmerman zal voor de herstelwerkzaamheden een werkplan opstellen en dit bij de uitvoering van de werkzaamheden volgen.

Deze vraag werd beantwoord door Vakgroep-lid Dijkhof Bouw uit Klarenbeek.
Voor meer informatie: www.dijkhofbouw.nl.

Vraag het de vakman!

Leg uw vraag over een restauratie- of onderhoudsklus voor aan de vakmensen van de Vakgroep Restauratie. De Vakgroep Restauratie is de branchevereniging van erkende restauratie bouwbedrijven. Deze bedrijven zijn gespecialiseerd in onderhoud, planvorming, herbestemming en restauratie van monumenten en beeldbepalende historische gebouwen.

Voor meer info: www.vakgroeprestauratie.nl
Stel uw vraag via info@vakgroeprestauratie.nl.

Deel dit bericht