Vraag:

Aan welke eisen moet restauratiewerk voldoen?

Antwoord:

Het zijn vooral de ervaren vaklieden die precies weten hoe je goed restaureert. De erfgoedsector heeft besloten om deze kennis vast te leggen. Voor allerlei vakdisciplines zijn inmiddels ‘uitvoeringsrichtlijnen’ geschreven, waarin alle stappen (en eisen) van mogelijke onderhouds- en restauratiewerkzaamheden helder uiteen zijn gezet. Het is zinvol deze richtlijnen eens in te kijken, want ze bieden een schat aan kennis waar u gratis uw voordeel mee kunt doen. Voor iedereen die subsidie heeft gekregen voor (onderhouds)werk is het goed om te weten dat vanaf dit jaar in BRIM-beschikkingen wordt vermeld dat het uitgevoerde werk aan deze uitvoeringsrichtlijnen moet voldoen.

De eigenaar van deze monumentale muur heeft in zijn opdracht gemeld dat het herstelwerk volgens de ‘uitvoeringsrichtlijn voor restauratievoegwerk’ dient te gebeuren. We nemen één detail als voorbeeld. In de richtlijn staat secuur omschreven hoe slechte voegen van bestaand metselwerk tot een bepaalde diepte moeten worden uitgehakt. Door eerst een ontspanningssleuf te slijpen, kunnen we het voegwerk verwijderen zonder de bestaande steen te beschadigen. Na het uithakken worden ook de laatste restjes voegwerk verwijderd en de voeg stofvrij gemaakt (foto links). Op de rechter foto ziet u het eindresultaat. Hoe u de nieuwe voeg aanbrengt, is vanzelfsprekend ook nauwgezet omschreven. Maar daar komen we een volgende keer op terug.

Voor meer informatie: www.stichtingerm.nl

Download het artikel

Vraag het de vakman!

Leg uw vraag over een restauratie- of onderhoudsklus voor aan de vakmensen van de Vakgroep Restauratie. De Vakgroep Restauratie is de branchevereniging van erkende restauratie bouwbedrijven. Deze bedrijven zijn gespecialiseerd in onderhoud, planvorming, herbestemming en restauratie van monumenten en beeldbepalende historische gebouwen.

Voor meer info: www.vakgroeprestauratie.nl
Stel uw vraag via info@vakgroeprestauratie.nl.

Deel dit bericht