Het behoud van kennis en ambachtelijk vakmanschap is een speerpunt van de Vakgroep Restauratie. De restauratiesector is relatief klein, er dient voortdurend gewaakt te worden over de inhoud en het voortbestaan van de opleidingen. In de afgelopen 10 jaar zijn vrijwel alle gespecialiseerde restauratiebouwopleidingen uit het reguliere MBO-onderwijs verdwenen.

In 2013 kondigde OCW aan dat de ‘kopopleiding’ Restauratie timmeren en -metselen op MBO-niveau 3 zou stoppen, omdat er ook al een allround opleiding Timmeren en Metselen op niveau 3 bestond. Twee maal opleiden op hetzelfde niveau was vanaf 2016 niet meer toegestaan. Dit tot grote ontevredenheid van de Vakgroep Restauratie.

De restauratiesector besloot om met elkaar een nieuwe opleiding op MBO-4 niveau te ontwikkelen en deze onder te brengen bij het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen, dat mede op initiatief van de Vakgroep werd opgericht. Met een subsidie van OCW ontwikkelt het NCE opleidingen om de toekomst van 14 erfgoed- en restauratieambachten en daarmee restauratiekwaliteit, -vakkennis en -vakvaardigheden te borgen.

Met een zetel in het bestuur van het NCE zet de Vakgroep Restauratie zich in om via het NCE de kwaliteit en continuïteit van het vakmanschap te stimuleren en te borgen.

Deel dit bericht