Het rapport ‘Naar een duurzame instandhouding’ uit 2017 krijgt een vervolg. Momenteel vinden er onder leiding van Jan van de Voorde interviews plaats met leden van de Vakgroep Restauratie, leden van de Vereniging van Architecten Werkzaam in de Restauratie (VAWR, zie foto*) en leden van het GA-Platform Restauratie.

Ook zal er worden gesproken met Stichting ERM en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Eind 2018 is namelijk  geconcludeerd dat met de beleidsbrief Erfgoed Telt niet het hele stelsel van het gebouwde erfgoed is geëvalueerd c.q. herbeoordeeld. Een deel van de knelpunten zoals destijds geïnventariseerd in het rapport ‘Naar een duurzame instandhouding van het gebouwde erfgoed’ is nog niet opgelost.

De Vakgroep Restauratie trekt samen met het GA-Platform en de VAWR op om deze knelpunten wederom onder de aandacht te brengen van de overheid. Uitgangspunt voor de Vakgroep Restauratie is dat de discussie over de kwaliteitsborging met een zo breed mogelijke afspiegeling van partijen die de erfgoedsector vertegenwoordigen, zal worden gevoerd. Het streven is om op die manier een breed draagvlak te creëren voor de oplossing van de knelpunten.

De Vakgroep Restauratie zal zich blijven inzetten voor een duurzame monumentensector/erfgoedsector waarbij kwaliteit de boventoon voert.

Op de foto (met wijzers klok mee): Gijsbert van Hoogevest (Van Hoogevest Architecten), Jan van de Voorde, Stefanie Weser (Tak Architecten) en Laurijs Weyts (Weyts Architecten).

Deel dit bericht