De Vakgroep Restauratie hecht grote waarde aan met elkaar optrekken zowel binnen de vereniging als leden onder elkaar, als met partijen binnen de erfgoedsector. Door samen op te trekken, kunnen partijen binnen de erfgoedsector elkaar versterken. Dat komt de kwaliteit en de continuïteit van de monumentenzorg ten goede.

Neem bijvoorbeeld het in opdracht van de VAWR, GA-Platform Restauratie en Vakgroep Restauratie opgestelde rapport ‘Naar een duurzame instandhouding van het gebouwde erfgoed’ door Jan van de Voorde (voormalig RCE adjunct-directeur).

Daarin is de lange termijnvisie voor de uitvoerende restauratiesector opgesteld, inclusief een inventarisatie van knelpunten binnen het stelsel van de instandhouding van het gebouwde erfgoed. De publicatie van het rapport begin 2017 viel samen met de start van het OCW/RCE project ‘Erfgoed Telt’, waarbij gedurende een jaar, samen met het veld, een herijking van het erfgoedbeleid werd voorbereid. De lange termijnvisie van de uitvoerende sector is in Erfgoed Telt meegenomen.
Dat resulteerde in juni 2018 in het beschikbaar komen van aanzienlijke middelen voor de instandhouding van monumenten, opleidingen en restauratievakmanschap. Een prachtig resultaat van samen optrekken.

Deel dit bericht