Aan de wieg van de Vakgroep Restauratie stond Walter Kramer (1937 – 2010), zelfstandig architect met grote restauraties op zijn naam. Hij kwam op het idee dat het goed zou zijn wanneer restauratiebedrijven onderling contact zouden krijgen en een vorm van samenwerking zouden gaan ontwikkelen.

In de jaren zeventig van de vorige eeuw was er sprake van een bovenmatige terugloop van restauratiewerk.Het besef dat monumenten continue zorg en aandacht behoeven, leidde in 1980 tot de oprichting van de Vakgroep. In 2005 verleende de Vakgroep aan Walter Kramer de eretitel ‘ridder’.

Wat destijds begon als een overleggroep van restauratiebouwbedrijven die zich vooral richtte op de opleiding van toekomstige vaklieden, het behoud van werkgelegenheid en de kwaliteit van restauraties, groeide onder leiding van voorzitters Theo Holleman, Gerard Scholten, Wim Kuipers, Boudewijn de Bont en de huidige voorzitter Flip van de Burgt uit tot een slagvaardige en gezaghebbende branchevereniging.

Op de foto uit 2005 een deel van de oude garde bij het 25-jarig jubileum van de Vakgroep. Walter Kramer staat links, naast hem v.l.n.r. Willem de Laaf, Freek de Waard en Leen van Gorkum. Zittend v.l.n.r. Adriaan Woudenberg, Yde Schakel, Jacq Spanne en Sietze van Seijen.

Deel dit bericht